X
Utskrift

Visjon og verdier

Selskapets forretningsidé er, på en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad, å utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere for norsk dagligvarebransje.
NLP startet med  EUR trepall og så deretter på mulighetene for innføring av gjenbruks lastbærere som plastpaller og plast kasser. Viktige elementer er at standardisering og en lavest mulig miljøkostnad blir ivaretatt.