X
Utskrift

Prisliste 2020

Paller

Paller
  1 2 P3-Teaser 3
Avgiftselement NLP Plastpall 120x80 NLP Halvpall 60x80 NLP 1/3 Plastpall 40x80 Eur trepall 120x80
Avsenderavgift
Pris pr lastbærer når lastbærer sendes fra en NLP-kunde til en annen
kr 7,86     kr 15,35
Mottageravgift
Pris pr lastbærer når lastbærer mottas av en NLP-kunde (grossist)
kr 3,70     kr 8,30
Tripavgift
Pris pr lastbærer ved mottak fra NLP
Se fotnote 2 kr 7,88 kr 10,60  
Tillegg for vask
Tillegg for vaskede NLP plastpaller

kr 5,00

kr 2,50 kr 2,50   
Tillegg for varmebehandling       kr 12,50
Døgnleie
Leiekostnad pr døgn for den tiden kunden har lastbæreren på sin lokasjon
kr 0,173 kr 0,13 kr 0,09  
Erstatningsverdi plastpall/Saldooppgjør trepall
Ved ødeleggelse ved uaktsomt bruk, eller ved tap av NLP lastbærer
kr 400 kr 200 kr 125 kr 34
Se fotnote 1

Kasser

Kasser
  4 5 6
Avgiftselement NLP Plastkasse 360 NLP Plastkasse 185 NLP Plastkasse 106
Tripavgift 
Pris pr lastbærer ved mottak
Se fotnote 2 Se fotnote 2 kr 2,22
Transport tillegg 
Avtales særskilt utfra geografisk beliggenhet
Se fotnote 2 - -
Forhåndsleie
Pris pr lastbærer ved overføring til handelen
Se fotnote 2 kr 0,50 kr 0,50
Døgnleie
Leiekostnad pr døgn for den tiden kunden har lastbæreren på sin lokasjon
Se fotnote 2 kr 0,035 kr 0,035
Erstatningsverdi 
Ved ødeleggelse ved uaktsomt bruk, eller ved tap av NLP lastbærer
kr 100 kr 50 kr 50

Logistikkavgifter/Fotnoter

Tilleggsavgifter
Hasteavgift
Pris pr transport når kortere tid enn standard kreves, standard leveringstid er 2 døgn ved bestilling før kl 13:00, betilling etter kl 13:00 påregnes en ekstra virkedag.feks bestilling etter kl 13:00 mandag blir levert torsdag
kr 3 000

Småordreavgift
I NLPs ordresystem kan tompaller bestilles i mengder av fullt lass, halvt lass eller per palleplass av 17 med minimum 102. For mengder på 238 stk eller mindre påløper en småordreavgift. 

kr 1 000
Kanseleringsavgift
Pr ordre ved kansellering etter 24 timer før leveransetidspunkt. Gjelder hente- og tomlastbærerordre
kr 3 000

Kvalitetsavvik
Pr lass for lastbærere som ikke er sortert iht avtale med NLP.

kr 3 000

Gebyr ved tvistesak

Avgift per tvistesak, jamfør NLP reglene punkt 9

kr 1500

Konsulenttjeneste NLP

Avgift per time for NLP sin medvirkning, jamfør NLP reglene punkt 9. 

kr 1500Fotnoter
Note 1
Saldooppgjør kjøres annehver måned og krediteres/debiteres i henhold til differansen mellom hva som er registrert ut av paller og hva som er regsistrert inn av paller, hensyntatt beregning av arbeidskapital.

Note 2
Priser på transport av NLP Plastkasser og NLP vasket Plastpall kan evn tilkomme og prisene vil tilpasses  den logistikk og tjeneste som kunden ønsker.

Note 3                                                                                                                                                                                                                                                                  Krav til dokumentasjon ved manglende eller feil registreringer. Bestillingsnummer og fraktbrev må fremlegges til mottagende Kunde ved et eventuelt saldoavvik som følge av manglende eller feil registreringer foretatt i NLP kunde web. Om partene blir enig om annen dokumentasjon er dette ok. Jamfør NLP reglene punkt 9.Betingelser
1.
Følgende maksimale tilatte vrakandel gjelder: 5%. Dette innebærer at en kunde i snitt over 3 mnd, ikke kan genereremer enn 5% vrak. Med dette menes at en kunde ikke kan  gjennom sin egen håndtering i, eller sin egengenererte tilførsel av paller av paller til NLP's gjenbrukssystem forårsake en økning i vrak over dette nivået. 
2.
Med vrak menes pall som ikke tilfredstiller NLP's kvalitetskrav til standard NLP pall ( se kvalitetesdefinisjon NLP standard pall)
3.
Dersom en kunde etter revisjon ilegges erstatning for høy vrakandel gjelder følgende: Antall paller somer vraket over maksimalt tillatt andel skal erstattes med pris per pall tilsvarende NLPs gjeldende markedspris for pall ved saldoavregning. Dette faktureres ved betalingsfrist 14 dager.Godtgjørelse til NLP kunder som utfører oppgaver for NLP
1.
NLP godtgjør med 5,- pr helpall, 2,50 pr halvpall og 1,- pr 1/3 pall når en kunde selv transporterer tompaller til en lokasjon utenfor Norge. 
2.
NLP godtgjør med 3,70,- per trepall til grossistkunder som har sorteringsavtale varmebehandlede paller med NLP
3.
NLP godtgjør med 10,- per NLP plastpall som blir sortert ut, iht NLP reglene, om plastpallen er skitten eller ødelagt. Plastpall må registreres og lagres som en separat fraksjon.