X
Utskrift

Endret oppgjørspris for trepaller fom. 1. april 2010

 Til våre kunder

 

En av tjenestene som NLP utfører for våre kunder er å selge overskudd av trepaller som kommer inn i returordningen.

 

Siden oppstart i oktober 2007 har vi hatt en betydelig tilgang av trepaller som må selges. Vi trodde at overskuddet av trepaller ville avta etter at returordningen hadde vært i drift i en tid, men overskuddet øker i omfang noe som er svært kostnadsdrivende for NLP.

 

Bare i januar og februar 2010 har NLP solgt 315.00 trepaller. Av disse pallene må vi selge et stort kvantum til EU, noe som krever at vi må varmebehandle trepallene før salg, og vi får også høyere transportkostnader. For å prøve å redusere overskuddet av trepaller i NLP sin returordning, har vi kun et virkemiddel, det er å justere oppgjørsprisen.

 

Prisen må derfor justeres fra kr. 38,00 til kr. 34,00, gjelder fra 01.04.2010

Nyhetsarkiv