X
Utskrift

RFID-merking for pallehåndtering

Vi søker til enhver tid å tilby et effektivt, oversiktlig og brukervennlig logistikksystem. Som en del av dette ønsker vi å tilrettelegge for enkle rutiner for sporing av paller. Derfor er alle våre paller merket med unike RFID-brikker, som gir hver enkelt pall sin egen identitet.

Det blir stadig viktigere med sporing innen dagligvarehandelen

Kontroll på palleflyten

RFID-løsningen gir oss først og fremst mer kontroll på palleflyten. Ved hjelp av en RFID-brikke på pallen kan vårt system knytte pallens unike ID til innholdet på pallen. Dette gjelder også for våre kunder som, hvis ønskelig, kan knytte palles identitet til en SSCC-kode. RFID-brikkene på våre lastbærere åpner på den måten opp for ulike muligheter for bedre kontroll i vareflyten.

Les mer om de mange fordelene med RFID-chip her.

1/3-pall fra Norsk Lastbærer Pool

Informasjonssystem som også gagner våre kunder

I tillegg til at RFID-løsningen kan gi oss bedre kontroll over flyten av paller, ligger det også en rekke fordeler for våre kunder i dette systemet. Dersom RFID-brikken og pallens unike identitet knyttes til innholdet og varene som befinner seg på pallen, kan de involverte ha bedre kontroll på vareflyten.

Gir tilbake til næringen

Næringsmiddelindustrien har ambisjoner om å ha høy grad av transparens og sporbarhet, for å kunne avdekke årsaker til svinn, dårlige matvarer og lignende. RFID-brikkene våre lastbærere er merket med gir muligheter for bedre kontroll over varer og vareflyt, hvilket vil kunne være lønnsomt for næringen.

Har du spørsmål til hvorda du kan bruke den muligheten til sporing som ligger i våre lastbærere? Kontakt oss her, så svarer vi deg på alle dine spørsmål.

Nyhetsarkiv