X
Utskrift

Effektiv emballasjeløsning for sjømatnæringen

Våre plastkasser og -paller er allerede tatt i bruk av en rekke aktører innen dagligvarehandelen. Nå er vi godt i gang med byggingen av et helt nytt lager på Melhus og planlegger tiltak for å også kunne tilby en effektiv og bærekraftig emballasjeløsning for sjømatnæringen. Målet er å tilby et fullverdig alternativ til den miljømessig omdiskuterte EPS-kassen, og på den måten bidra til et kutt i marin forsøpling.

Vi ta miljø og bærekraft på alvor. Les mer om vår sirkulære forretingsmodell og våre gjenbrukbare lastbærere i plast her.

Ta ansvar for egne produkter

Blant tiltakene som utredes for å få bukt med avfallsproblemet i marine næringer, er muligheten til å innføre et produsentansvar. Det vil innebære at alle som produserer og distribuerer utstyr til marine næringer vil ha ansvar for at dette returneres og i størst mulig grad gjenvinnes. Mange trekker denne tanken videre, og mener alle aktører innen næringen må ta ansvar for utstyret de tar i bruk

Tusenvis av plastkasser hos Norsk Lastbærer Pool

Vårt retursystem vil være en funksjonell løsning dersom et slikt ansvar blir en realitet, grunnet dets gjennomgående sirkulære tankegang. Også uten et slikt pålegg vil en overgang fra kasser i EPS til våre produkter være gunstig for alle virksomheter som ønsker en mer bærekraftig profil.

Sirkulær returordning

Hele vår forretningsmodell er basert på sirkularitet. I dette ligger blant annet at våre plastkasser er i konstant rotasjon mellom oss og våre kunder, og at de kan gjenbrukes i minst 10 år. Vi prioriterer reparasjon fremfor produksjon av nye av kasser, og når dette ikke lenger lar seg gjøre, resirkuleres plasten og blir til nye produkter. Dette gjør vårt system til et godt og bærekraftig alternativ.

For sjømatnæringen innebærer ordningen at aktører kan bestille kasser av oss ved behov, ta dem med ut på sjøen og pakke dem med råvarer som de så får transportert dit de skal. Når varene er levert, kjøres kassene tilbake til oss for inspeksjon, vask og eventuell reparasjon. Deretter kjøres de ut til nye kunder. Ordningen gjør at kundene våre aldri må forholde seg til avfall knyttet til transportemballasje. Vi jobber konstant for å kunne tilby effektiv transport til destinasjoner både innenfor Norges grenser og til land innenfor EU.

Les mer om transportemballasje for sjømatnæringen her.

Pålitelig, web-basert system

Aktører som tar i bruk systemet betaler en døgnleie for de dagene de har pallen eller kassen hos seg. Systemet er web-basert, noe som muliggjør enkel bestilling av kasser ved behov, samt til enhver tid lar deg holde oversikt over kassene som er i din besittelse. Det godt utarbeidede logistikksystemet sørger for at leveringssikkerheten er høy, slik at våre kunder alltid kan forvente å motta sine lastbærere til avtalt tid. Det skal ikke være noen usikkerhet forbundet med å ta i bruk vårt system.

Praktisk og plassbesparende i bruk

Dersom vår plastkasse skal kunne erstatte kassene i isopor, er det avgjørende at kassene kan dekke de samme behov som det isoporkassen gjør i dag. Plastkassen har en hensiktsmessig størrelse og egner seg utmerket til transport av hel fisk med is.

I tillegg er det naturligvis praktiske fordeler med å ta i bruk våre plastkasser. Når plastkassene ikke brukes til oppbevaring av varer, kan de slås sammen, noe som er praktisk og plassbesparende. Det vil være plass til en betydelig mengde flere plastkasser på hver båt eller bil sammenlignet med isoporkasser, og dette bidrar til økt effektivitet.

Reduserer kostnadene for transportemballasje

Aktører i sjømatnæringen som tar i bruk NLPs retursystem for plastkasser, vil kunne redusere sine kostnader til transportemballasje. Vårt tilbud skaper altså en mulighet til å iverksette tiltak for miljøet og øke effektiviteten, samtidig som det bidrar til å kutte kostnader.

Har du spørsmål om hvordan vårt effektive retursystem for lastbærere kan effektivisere prosesser for sjømatnæringen, vil vi gjerne at du kontakter oss her.

Nyhetsarkiv