X
Utskrift

Dagligvarehandel utgjør 40 % av norsk handel og transport

Frakt og transport av matvarer er et av samfunnets viktigste oppgaver og noe vi vanskelig kommer utenom, også i fremtiden. Det er nå imidlertid sånn at transport av varer over lange distanser har uheldige konsekvenser i forhold til miljø og fotavtrykk. Vi i NLP er opptatt av å bidra til en reduksjon av klimautslipp og miljøbelastning. Dette gjør vi ved å effektivisere og modernisere dagligvarehandelen, Norges største bransje innen handel og transport.

Bærekraftig retursystem

Først og fremst er vårt system et revolusjonerende og unikt retursystem for enkel og effektiv gjenbruk av lastbærere. Vi har bygget opp og drifter en returordning som baserer seg på gjenbruk av plastpaller og -kasser. Disse lastbærerne følger et sirkulært løp mellom våre lagre, grossist, leverandør og forhandler. Våre paller er 100% gjenvinnbare og har en levetid på 10 år. Ved å tilby dette produktet til handel- og transportmarkedet i Norge, bidrar vi til at klimautslipp og CO2-fotavtrykk reduseres.

Les mer om hvordan vårt retursystem fungerer her.

Korte distanser, mindre utslipp

Vi ønsker å bidra til reduksjon av klimautslipp, blant annet ved å sørge for at transport av varer og lastbærere går over så korte distanser som mulig. Dette er mulig takket være våre dyktige planleggere. Vi etterstreber å drive smart logistikk, ved å ha et kontinuerlig fokus på å finne nye, effektive transportløsninger, som også reduserer våre utslipp og dermed gagner miljøet.

Dagligvarebransjen og det grønne skiftet

Tatt i betraktning at dagligvarebransjen utgjør om lag 40% av norsk handel og transport, har vi en viktig rolle når det gjelder å nå Norges klimamålsetning hvor 40% av våre klimagassutslipp skal reduseres innen 2030. Dagligvarebransjen har et stort potensiale og en unik mulighet til å bidra til at vi når dette målet. Det er en oppgave vi i NLP ønsker å være med på og bidra til! Vi tror at det er mulig å gjøre en endring dersom vi jobber sammen mot samme mål.

Vi er opptatt av at dagligvarebransjen skal ha et tydelig miljøfokus. Derfor har vi en helhetlig miljøprofil. Les mer om dette her.

Kontakt oss om du har spørsmål

Vil du vite mer om hvordan vi bidrar til redusert klimautslipp med våre plastpaller og -kasser? Kontakt oss her for en hyggelige samtale og mer informasjon om våre produkter.

Nyhetsarkiv