X
Utskrift

Bærekraftig og miljøvennlig

NLP ønsker å bidra til at Norge når våre ambisjoner og mål om reduksjon av klimagasser med 40 % innen 2030. Dagligvarebransjen utgjør om lag 40% av norsk handel og transport og er derfor en aktør med en sentral rolle i klima- og miljøskiftet. Vi er glade for å bidra i dette skiftet sammen med bransjen og våre kunder!

Livssyklusanalyser av lastbærerne

Vi reparerer alle våre paller

Vi har gjennomført livssyklusanalyser (LCA) av alle våre plastkasser og -paller. Analysene viser at de er et godt miljøvennlig alternativ til annen emballasje og andre lastbærere som brukes i dagligvarebransjen. Sammenliknet med tilsvarende analyser av andre emballasjetyper, er NLP sin plastkasse den klart mest miljøvennlige. Disse kassene gir 56 % mindre CO2-utslipp enn alternativene.

Bærekraftig returordning for plastkassen

Gjennom vår returordning av gjenbrukslastbærere for dagligvarebransjen i Norge, håndterte vi 7 millioner plastkassetripper i 2017 (NLP plastkasse 185). Det betyr av våre kunder har bidratt til å spare miljøet for 1.300 tonn CO2-utslipp ved å velge vår plastkasse. Den store miljøgevinsten ligger i gjenbruket av kassene. Dette erstatter engangsemballasje, og jo flere ganger kassen brukes, jo større miljøgevinst sitter vi igjen med. Potensialet ved økt bruk av NLP Plastkasse hos våre kunder er en besparelse på over 10.000 tonn CO2 per år.

Les mer om vår helhetlige miljøprofil her.

Gjenbrukspall i plast

Også ved bruk av plastpall viser analysen gode miljøgevinster. En gjenbrukspall i plast som brukes om og om igjen er et godt, bærekraftig og miljøvennlig alternativ. Livssyklusanalysen viser at vår plastpall reduserer CO2-utslippet med 31% sammenliknet med en trepall. Dette tilsvarte en reduksjon på 1.703 tonn CO2 i 2017. Dette har vi og våre kunder bidratt til.

Les mer om våre gjenbruk- og gjenvinnbare plastpaller her.

Bærekraftig logistikksystem

Vi reparerer alle våre lastbærere

Våre lastbærere er geniale, ikke bare på grunn av miljøgevinsten de gir, men også på grunn av den totale løsningen NLP tilbyr. Effektiv logistikk og gode systemer for sporing gjør at vi har fullstendig oversikt over våre lastbærere. Dette reduserer behovet for bruk av naturressurser.

Norsk Lastbærer Pool vant Schenkers logistikkpris 2018 for å ha utviklet et bærekraftig og effektivt system for distribusjon og returlogistikk. Les hele begrunnelsen her.

Reduserer matsvinn

I tillegg mener vi at våre plastkasser gir andre fordeler, som for eksempel redusert matsvinn. Dette fordi kassens utforming er stabil og beskytter varene mot skader under transport. Dessuten har både plastkassen og plastpallen positiv innvirkning på arbeidsmiljøet fordi de ikke avgir støv eller fliser seg opp. Dette er produkter som er enkle og trygge å håndtere. Med andre ord gir dette rett og slett en mer bærekraftig verdikjede for kunder og produsenter.

Først gjenbruk, så gjenvinning

Felles for alle våre plastpaller og -kasser er at de er 100 % gjenvinnbare når de ikke lenger kan repareres. Da blir lastbærerne resirkulert og gjort om til nye produkter som igjen får en miljøfordel. Det er viktig å understreke at vi alltid først tenker gjenbruk, så gjenvinning. Gjennom våre livsløpsanalyser blir vi mer bevisste og kan legge grunnlaget for miljøeffektivisering. Da kan vi oppnå ytterligere miljøbesparelser for oss og våre kunder.

Flere spørsmål?

Vi svarer gjerne på spørsmål rundt våre produkter og miljøpåvirkning. Vår kontaktinformasjon finner du her

Nyhetsarkiv