X
Utskrift

Helhetlig miljøprofil

Miljø og bærekraft er temaer som opptar stadig flere. Vi i NLP ønsker å gjøre vårt for å redusere klimautslipp og miljøbelastninger og samtidig hjelpe kundene våre med å gjøre det samme. At varer i dagligvarebransjen må fraktes fra et sted til et annet, kommer vi ikke unna. Da er det viktig å se på hva vi kan gjøre for å redusere skadelige utslipp, uten at dette skal gå på bekostning av effektivitet og lønnsomhet for de som benytter vårt system. 

Miljøfokus i dagligvarebransjen

De seneste årene har vi sett et stadig større fokus på bærekraftig virksomhet, og dagligvarebransjen er naturligvis med på dette skiftet. Det stilles større krav fra forbrukerne på dette området, og er en økende bevissthet rundt hvor ulike produkter kommer fra, og hvordan de er fremstilt. Dette gjenspeiles spesielt i butikkhyllene og gjennom hvilke nye produkter som lanseres. Med vårt retursystem tilbyr vi butikkjedene og profilhusene en tjeneste som også gjør varelogistikken forenlig med deres miljøprofil.

Vi har en helhetlig miljøprofil

Dagligvarebransjens rolle i miljøskiftet

Innen 2030 skal Norge ha redusert utslippene av klimagasser med 40%, ifølge Norges bidrag til FNs klimamål. Dagligvarebransjen utgjør omtrent 40% av norsk transport og logistikk, og har med det stort potensiale til å bidra til å nå dette målet. Ved at alle aktører i bransjen bevisst tenker igjennom miljømessige følger når de tar beslutninger, vil dette samlet gi stor effekt.

Vi har utført studier for å dokumentere at vår løsning er så miljøvennlige som vi sier at den er. Resultatene av studiene har vi sammenfattet her.

Bærekraftig logistikksystem

Vi er stolte av å ha utarbeidet et system som underbygger vår visjon om en bærekraftig fremtid, samtidig som vi hjelper våre kunder med å kutte deres miljøkostnader. Systemet er basert på gjenbruk, automatikk og gjenvinning, og vi jobber kontinuerlig for å kutte transportstrekninger.

Les mer om hvordan vårt retursystem fungerer her.

Gjenbruk gir reduserte miljøutslipp

Den viktigste miljøfordelen med våre plastprodukter er at de gjenbrukes gang på gang, og kan repareres flere ganger før de til slutt gjenvinnes. Vi anslår at levetiden på pallene våre er minst 10 år, og bare i 2017 reparerte og gjenbrukte vi omkring 90 000 plastpaller. Dette kutter behovet for produksjon av nye paller og kasser, hvilket reduserer våre miljøutslipp betraktelig.

100% gjenvinnbar plast

Plast har fått mye negativ oppmerksomhet den siste tiden, og fokuset på å redusere plastbruken er både riktig og viktig. Våre produkter skiller seg allikevel fra det man tenker på som lite miljøvennlig plast av flere viktige årsaker.

Våre plastlastbærere er 100% gjenvinnbare. Når en plastpall har nådd slutten av sin levetid, som regnes til minst 10 år, gjenvinnes den og blir til nye plastprodukter. Dette gir oss god oversikt over hvor plasten vår blir av, samtidig som vi vet hvor plasten i produktene våre kommer fra. Dermed kan vi også gå god for egne produkter.

Sporing og kontroll

Helhetlig miljøprofil hos NLP

At vi har kontroll på produktene våre, reduserer behovet for utvinning av naturressurser. Alle våre plastprodukter kan spores gjennom RFID-merking. RFID-merkingen sørger for at våre produkter er sporbare dersom man benytter en leser både ved levering og mottak. Når systemet tas i bruk sørger det for at vi til enhver tid har oversikt over hvor hvert enkelt produkt befinner seg. Dessuten gjør dette hverdagen enklere for våre kunder, som på en oversiktlig måte kan administrere sine lånte paller via vår webportal.

Våre lastbærere reduserer matsvinn

I tillegg til de ovennevnte fordelene, kan plastkassene og -pallene plastpallene og -kassene også bidra til å redusere matsvinn. Våre plastkasser utgjør en stabil form for emballasje, som beskytter varene i større grad enn for eksempel pappesker. Dermed blir færre produkter ødelagt under transport, og flere kan selges hos sluttkunde.

Vil du vite mer om hvordan vårt retursystem kan styrke din virksomhets miljøprofil? Kontakt oss gjerne, så svarer vi på dine spørsmål

Nyhetsarkiv