X
Utskrift

Sortering NLP Plastpaller

Dersom du sorterer plastpaller for NLP så kan du lese mer her for håndtering og føringer. Dette er viktig for markedet og vi ønsker med dette å gjøre utførelsen mer oversiktlig samt å beskrive standarden. Det er viktig at dette deles med alle som er inmvolvert i prossesen med sortering av NLP Plastpaller. Ta kontakt med NLP om noe er uklart.  

Les mer her

Nyhetsarkiv