X
Utskrift

NLP flytter inn i nye lokaler

nytt bygg fuglasenNLP flytter inn i nye lokaler oktober 2013.

NLP gjort en avtale med Bulk Eiendom om å leie et lager / driftsanlegg på ca 20.000 kvm samt kontorer på ca 900 kvm på Fugleåsen, Langhus.

Det meste begynner nå å komme på plass med planer hvordan anlegget skal se ut spesielt med innvendig og utvendig logistikk samt maskinplassering. NLP skal være i drift på Fugleåsen oktober 2013 og flytting ut fra nåværende anlegg på Futurum, Lørenskog skal være gjort i november 2013. De planene er vi i god rute til å oppnå.

NLP hadde en prosess med å finne den beste beliggenhet for å betjene våre kunder med det de trenger av NLP Plastpaller, NLP Halvpaller i plast, NLP Plastkasser samt trepaller. Vi ser fram til å kunne betjene vår kunder fra en topp moderne driftstasjon, med en optimal beliggenhet, med fullautomatisk vaskeanlegg for lastbærere som også har hatt miljøaspektet med varmegjenvinning, gjenbruk av vann samt bruk av fjernvarme som oppvarming.  

Etableringen på Fugleåsen vil dra nytte av de gode transportforbindelsene som inkluderer nær forbindelse til E6 og Oslofjordtunnelen. Det gir en god effektivitet og lave transportkostnader. Det er samtidig viktig for miljøet at NLPs virksomhet ligger optimalt for at transporten skal bli kortest mulig og dermed begrense CO2 utslippene.

Viser til de skissene som er vedlagt som viser bilder utvendig og innvendig i anlegget samt framtidig maskinplassering som er dimensjonert for å betjene en framtidig utvidelse.

Vedlegg 1: Skisse av nytt bygg

Vedlegg 2: Utomhusplan på Fugleåsen

Vedlegg 3: Situasjonsplan Fugleåsen

Vedlegg 4: Fasader med terreng Fugleåsen

Vedlegg 5: Vaskemaskin plassering Fugleåsen

Nyhetsarkiv