X
Utskrift

Norsk Lastbærer Pool AS leier nytt lagerbygg av Bulk Eiendom AS

Norsk Lastbærer Pool har inngått en 20 års leieavtale med Bulk Eiendom på Fugleåsen på Langhus i Ski kommune. Norsk Lastbærer Pool (NLP) skal leie et nybygg på ca. 21.000 kvm som vil bli en topp moderne driftstasjon og mellomlager for selskapets lastbærere som brukes av dagligvareindustrien og dagligvarehandelen.
Byggingen vil starte sommeren 2012 og det nye anlegget skal være ferdigstilt og i full drift oktober 2013.
“NLP har hatt en prosess med å finne den beste beliggenhet for å betjene våre kunder med det de trenger av NLP Plastpaller, NLP Halvpaller i plast og NLP Plastkasser. Vi ser fram til å kunne betjene vår kunder fra en topp moderne driftstasjon, med fullautomatisk vaskeanlegg for lastbærere og med en optimal beliggenhet,” sier administrerende direktør Ragnar Strand i Norsk Lastbærer Pool. Den nye driftsstasjonen er også dimensjonert for å håndtere trepallene som er i markedet.
Etableringen på Fugleåsen vil dra nytte av de gode transportforbindelsene som inkluderer nær forbindelse til E6 og Oslofjordtunnelen. Dette var viktig for NLPs beslutning om plassering av sitt nye anlegg. ”Anlegget vil også bli utstyrt til å utnytte våre muligheter for sporing ved hjelp av RFID brikker i våre lastbærere” sier Strand.

 

Lavere miljøkostnad
NLPs forretningsidé er på en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad, å utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere, så som NLP Plastpaller, NLP Plastkasser og trepall for norsk dagligvarebransje. Standardisering og en lavest mulig miljøkostnad skal bli ivaretatt for de produkter som skal administreres av selskapet.
“Vi er svært fornøyde med at NLP har valgt å etablere seg hos oss på Bulk Logistikkpark Langhus", sier Peder Nærbø, partner i Bulk Eiendom. NLP blir andre leietager på området og vil få et eksklusivt areal på ca. 40 DA. Det er viktig for miljøet at denne type virksomheter ligger optimalt for at transporten skal bli kortest mulig og dermed begrense CO2 utslippene. Fugleåsen gir derfor besparelser på transportkostnader og miljø for bedriftene som etableres der. "Vi synes der er imponerende at dagligvarebransjen har klart å samle seg for å samordne retursystemer for lastbærere og dermed spare miljø og veier for mye unødig trafikk. Vi er derfor stolte når Bulk Eiendom bidrar til å legge til rette for at NLP lykkes å få en optimal beliggenhet", sier Nærbø. Bygget vil ha en driftsstasjon og lagerareal på ca. 20.000 kvm samt kontorer på ca 900 kvm.

 

 
 
Bulk Logistikkpark Langhus - Fugleåsen
Tomten på 303 DA ble kjøpt uregulert av Ski Kommune og overtatt av Bulk Eiendom i desember 2010. Siden er den regulert for logistikk, lager og industri og er under opparbeiding. Bulk Eiendom mener det var riktig av Ski kommune å regulere for logistikk fremfor boligarealer. "Vi må berømme Ski kommune som har tatt hensyn til et regionalt behov for logistikktomter fremfor et lokalt ønske om å ha boliger som nærmeste nabo. Skal vi legge til rette for god logistikk og redusere miljøbelastningen hviler det et slikt ansvar på kommunene rundt Oslo", sier Peder Nærbø som håper også andre kommuner langs E6 vektlegger regionale behov.
Fokus på energieffektivitet og lave driftskostnader

 

Bulk Eiendom har de siste årene ferdigstilt 150 000 kvm med logistikkbygg langs E6. “Sammen med våre leverandører har vi lykkes å oppføre effektive logistikkbygg med høy kvalitet på kort tid. Dette er vår styrke og det har blitt lagt merke til hos logistikkbedriftene som ønsker moderne nybygg og lave driftskostnader”, sier Peder Nærbø. Med høy fokus på energieffektivitet har Bulk Eiendom oppnådd energiklasse “A” på lagerbygg. I samarbeid med Bulk Eiendom kan NLP kan forvente svært lave driftskostnader på sitt nye anlegg på Fugleåsen.

 

Fakta
Norsk Lastbærer Pool AS ble etablert i 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap, med 50 % eierskap til hver av de to bransjeforeningene DMF og DLF.
Styret er pr. i dag sammensatt av representanter fra eierne / aktørene, ASKO, ICA, Rema, Coop, Orkla, Nortura, Mills og Ringnes.
Bulk Eiendom AS ble etablert i 2006. Selskapet eies av partnerne Peder Nærbø, Trygve H. Roald og Torbjørn T. Moe. Bulk Eiendom investerer i nybygg for langsiktige leietagere innen lager og logistikk i logistikkorridoren langs E6 fra Moss til Gardermoen. Selskapet forvalter ca. 1 500 DA og er en ledende utvikler i segmentet.

 

 
Oslo den 13. februar 2012

 

 
 
 
 
pressebildenlp1
 
Ragnar Strand, administrerende direktør i Norsk Lastbærer Pool AS (til venstre) sammen med Peder Nærbø, partner i Bulk Eiendom AS 
 
 
referansebyggnlp
Norsk Lastbærer Pools bygg på ca. 21 000 kvm vil bli tilsvarende referansebygget på Gardermoen der Bulk Eiendom fikk energiklasse A
 
 
 

Nyhetsarkiv