X
Utskrift

NLP Plastpall til markedet

Siden Norsk Lastbærer Pool AS startet opp den 1. oktober 2007 har ett av målene til vårt selskap og våre eiere, vært å standardisere lastbærerne i norsk dagligvare. I denne forbindelse lanserte vi i januar 2010 vår egen standardiserte plastpall til noen pilotkunder. Pilotkundene har nå testet plastpallen med stor suksess og Norsk Lastbærer Pool AS er nå klare til å tilby våre øvrige kunder plastpall.

Norsk Lastbærer Pool AS har utarbeidet en lønnsomhetsmodell til bruk for intern lønnsomhetsvurdering ved overgang til plastpall. Modellen tar hensyn til fremtidig utvikling på tre- og plastpall betingelser. Modellen kan dere få ved å ta kontakt med oss.
Våre pilotkunder har også svært god erfaring med at plastpallen gir et bedre inneklima med hensyn på støv, trefliser og håndtering. Plastpallen veier kun 14,9 kg. Dette har redusert sykefravær, renholdskostnader og reparasjoner på trucker, sniler og jekketraller hos våre pilotkunder. Klikk her for å se artikkel fra FK fra en av våre pilotkunder.

Priser, spesifikasjoner og øvrig informasjon finner dere under fliken plastpall.

Nyhetsarkiv