X
Utskrift

Innføring av delt oppgjørspris for trepaller

 

Det har i siste halvår 2009 og inn i 2010 vært stor økning i antallet overskuddspall gjennom Norsk Lastbærer Pool AS. Dette har medført at prisen i markedet for trepaller har sunket betydelig. Overskuddet har medført store ekstra kostnader for NLP fordi vi nå betaler saldooppgjør for alle trepaller som kommer inn til NLP.

 

Det store overskuddet skyldes trepaller som kommer inn fra leverandører utenfor NLP sin Returordning, men allikevel blir levert inn til NLP som overskuddspall.

Med bakgrunn i dette har det blitt besluttet å innføre delt oppgjørspris for trepaller. 
Trepaller, som er registrert inn i NLP sin Returordning, vil godgjøres som nå med kr. 34,00 per pall.
Trepaller som er kommet inn i NLP utenom vår Returordning godgjøres med kr. 23.19, det vil si en avkortning med kr 10,81 som er lik mottakeravgiften.
Dette vil ha virkning fra 1. juni 2010.

Spørsmål vedrørende forandringene i NLP sin Returordning kan stilles til vår supportmail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne informasjonen er gitt til alle "Superbrukere" og vi forventer at dere informerer videre i din organisasjon.

Nyhetsarkiv