X
Utskrift

Økning av sorteringsgodtgjørelse for varmebehandlede paller

Det er besluttet at Norsk Lastbærer Pool vil øke godtgjørelsen for utsortering av varmebehandlede paller.

Denne godtgjørelsen har tidligere vært på kr 2.70 og vil økes til kr 3,70 per trepall som blir utsortert og gjort tilgjengelig for NLP.
De lokasjoner som skal sortere varmebehandlede paller for NLP skal gjøre dette etter avtale med NLP.
Dette vil ha virkning fra 1. juni 2010.

 

 NLP har erfart at mengden av varmebehandlede trepaller som er i returordningen har økt i antall. Vi vil med denne økte godtgjørelsen forfekte å få flere tilgjengelige varmebehandlede trepaller gjennom sortering og dermed redusere prisen på leverte varmebehandlede trepaller fra oss.

NLP vil redusere prisen på varmebehandlede paller så snart vi ser effekten av flere utsorterte trepaller.

 

Nyhetsarkiv