X
Utskrift

Krav fra Mattilsynet om varmebehandling

Mattilsynet innførte fra 1. januar 2009 nye krav ved innføring av treemballasje - Les mer her hos Mattilsynet
Av den grunn ønsker Norsk Lastbærer Pool å gjøre en presisering i sine regler, punkt 10 nytt siste avsnitt, som er som følger:
”Kundene i Norsk Lastbærer Pool er ansvarlig at paller som kommer inn i NLP sin vareflyt, og har blitt innført fra utlandet, skal være varmebehandlet i tråd med regler fra Mattilsynet."

Nyhetsarkiv