X
Utskrift

Produsenter og brukere av treemballasje

Informasjon til NLP sine kunder som benytter EUR trepaller

Fra 1. januar 2018 skal NLP kunder som bruker EUR trepaller i sin vareflyt ta produsentansvar. Denne oppgaven kan ikke NLP gjøre for dere men vi anbefaler å ta kontakt med Grønt Punkt Norge gjennom følgende link:

Grønt Punkt Norge

Klikk her for mer informasjon

Nyhetsarkiv