X
Utskrift

SeaPack Prosjektet og NLP

 Norsk Lastbærer Pool har vært deltager i «SeaPack prosjektet» som ble startet i 2016 avsluttes i juni 2019. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet. Prosjekteier er Salmar med Nofima som prosjektkoordinator og Østfoldsforskning med ansvar for miljø og livsløpsanalyser.

Målet med prosjektet er følgende:

Sjømat- produksjon og - eksport er en stor og viktig norsk næring. SeaPack skal bidra til økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport. Det er laget en artikkel som har fokus på NLPs Plastkasser hvor miljøfordelen med ombruk er beskrevet og dokumentert.

Les mer her

Vedrørende prosjektet og deltagere:

Les mer her

Bærekraftig emballasje og NLP

Nyhetsarkiv