X
Utskrift

Prisliste (2)

Paller

Paller
1 2 3
Avgiftselement NLP Plastpall
120x80
NLP Plastpall
60x80
Eur trepall 120x80
Avsenderavgift
Pris pr lastbærer når lastbærer sendes fra en NLP-kunde til en annen
kr 8,50 kr 15,99
Mottageravgift
Pris pr lastbærer når lastbærer mottas av en NLP-kunde (grossist)
kr 4,00 kr 8,65
Tripavgift
Pris pr lastbærer ved mottak fra NLP
kr 9,00
Tillegg for vask
Tillegg for vaskede NLP plastpaller
kr 5,00 kr 2,50
Tillegg for varmebehandling kr 12,50
Døgnleie
Leiekostnad pr døgn for den tiden kunden har lastbæreren på sin lokasjon
kr 0,16 kr 0,12
Erstatningsverdi plastpall/Saldooppgjør trepall
Ved ødeleggelse ved uaktsomt bruk, eller ved tap av NLP lastbærer
kr 400 kr 200 kr 34
Se fotnote 1

Kasser

Kasser
4 5 6
Avgiftselement NLP Plastkasse
dyp 360
NLP Plastkasse standard 185 NLP Plastkasse
flat 106
Avsenderavgift
Pris pr lastbærer når lastbærer sendes fra en NLP-kunde til en annen
Mottageravgift
Pris pr lastbærer når lastbærer mottas av en NLP-kunde (grossist)
Tripavgift
Pris pr lastbærer ved mottak fra NLP
Se fotnote 2 Se fotnote 2 Se fotnote 2
Døgnleie
Leiekostnad pr døgn for den tiden kunden har lastbæreren på sin lokasjon
Se fotnote 2 Se fotnote 2 Se fotnote 2
Erstatningsverdi 
Ved ødeleggelse ved uaktsomt bruk, eller ved tap av NLP lastbærer
Se fotnote 2 Se fotnote 2 Se fotnote 2

Logistikkavgifter/Fotnoter

Tilleggsavgifter
Hasteavgift
Pris pr transport når kortere tid enn standard kreves, standard leveringstid er 2 døgn ved bestilling før kl 15:00, betilling etter kl 15:00 påregnes en ekstra virkedag.feks bestilling etter kl 15:00 mandag blir levert torsdag
kr 3 000
Småordreavgift
Tillegg når færre paller enn helt lass bestilles.I NLPs ordresystem kan tompaller bestilles i mengder ä fullt lass, halvt lass eller 100 stk. For mengder ä 100 stk eller halvt lass påløper Småleveransegebyr. Ved leveranse av mengder under 100 stk. foretas leveringen til faktisk kostnad.
kr 1 000
Kanseleringsavgift
Pr ordre ved kansellering etter 24 timer før leveransetidspunkt. Gjelder hente- og tomlastbærerordre
kr 3 000
Kvalitetsavvik
Pr lass for lastbærere som ikke er sortert iht avtale med NLP.
kr 3 000Fotnoter
Note 1
Saldooppgjør kjøres annehver måned og krediteres/debiteres i henhold til differansen mellom hva som er registrert ut av paller og hva som er regsistrert inn av paller, hensyntatt beregning av arbeidskapital.
Note 2
Priser på NLP Plastkasser er under utarbeidelse og prisene vil tilpasses  den logistikk og tjeneste som kunden ønsker.Betingelser
1.
Følgende maksimale tilatte vrakandel gjelder: 5%. Dette innebærer at en kunde i snitt over 3 mnd, ikke kan genereremer enn 5% vrak. Med dette menes at en kunde ikke kan  gjennom sin egen håndtering i, eller sin egengenererte tilførsel av paller av paller til NLP's gjenbrukssystem forårsake en økning i vrak over dette nivået. 
2.
Med vrak menes pall som ikke tilfredstiller NLP's kvalitetskrav til standard NLP pall ( se kvalitetesdefinisjon NLP standard pall)
3.
Dersom en kunde etter revisjon ilegges erstatning for høy vrakandel gjelder følgende: Antall paller somer vraket over maksimalt tillatt andel skal erstattes med pris per pall tilsvarende NLPs gjeldende markedspris for pall ved saldoavregning. Dette faktureres ved betalingsfrist 14 dager.Godtgjørelse til NLP kunder som utfører oppgaver for NLP
1.
NLP godtgjør med 5,- pr helpall når en kunde selv transporterer tompaller til en lokasjon utenfor Norge. 
2.
NLP godtgjør med 3,70,- per trepall til grossistkunder som har sorteringsavtale varmebehandlede paller med NLP
3.
NLP godtgjør med 10,- per plastpall som blir sortert ut, iht NLP reglene, om plastpallen er skitten eller ødelagt. Plastpallene må registreres og lagres som en separat fraksjon.

Nyhetsarkiv