X
Utskrift

Hva gjør NLP for deg

NLP har utviklet et web basert system for føring av lastbærere mellom to eller flere parter. Systemet er svært enkelt og tilbakemeldinger fra våre kunder er at systemet er langt enklere og bedre enn tidligere utvekslingsordning. I NLP sitt web baserte system vil man få god saldo kontroll på lastbærere ut og inn. Den manuelle pallekvitteringen som tidligere ble brukt er nå historie i dagligvarebransjen. I systemet er det mulighet for elektronisk integrering med eget ERP system slik at man ikke behøver manuell registrering. På NLP sine plast lastbærere er det RFID brikker som også kan brukes opp mot NLP systemet for ut og inn registrering av lastbærere.

Tilbakemelding fra våre kunder er at NLP sitt web baserte system er veldig tidsbesparende i forhold til den gamle pallekvitteringsløsningen, samt at NLP sin løsning gir en langt bedre kontroll på saldoen av lastbærere.

Enkle bestillingsrutiner og et godt logistikksystem gjør at vi har en svært god leveringssikkerhet, hvor du allerede ved bestilling får vite når de bestilte lastbærere vil være hos deg. Dette medfører også at det ikke er behov for noe stort lagerhold av lastbærere på kundens eget lager.

NLP har et bredt tilbud av lastbærere både i tre og plast. Prismessig vil du som kunde finne at NLP er svært konkurransedyktig sammenlignet med andre tilbydere og konkurerende lastbærere. I tillegg er vår returordning miljømessig fornuftig.