X
Utskrift

Viktig informasjon til grossistkunder om pilotprosjekt med plastpall i NLP sin returordning

NLP er på gang å innføre NLP Plastpall i sin returordning og Maarud AS vil være første industribedrift som starter fra 1. februar 2010

Pilotperioden skal brukes til å teste prosesser, rutiner og logistikken knyttet til NLP Plastpall. Det forventes at NLP Plastpaller er tilgjengelig for alle industrikunder i løpet av 2010. NLP samarbeider nå med noen store pilotkunder fra leverandørsiden som har tilrettelagt for bruk av plastpaller i sine produksjonsanlegg og lager.

Maarud starter med NLP Plastpall i sin produksjon fra 1. februar og det vil komme flere store leverandører løpende utover så som Tine, Mills, Kims, Sørlandschips, Rieber, etc

De fleste av våre grossistkunder vil dermed få NLP Plastpall inn til sine lagre med produkter fra pilotkundene fra og med februar 2010. Det er viktig at grossist­kunder er klar over dette spesielt om den verdi plastpallen har som kommer inn i vareflyten.