X
Utskrift

Engangsutbetaling for saldooverskudd i 2008

Kunder som har hatt et saldo­overskudd i 2008 vil få utbetalt en engangs­sum per pall.
Styret i NLP har besluttet at NLP skal utbetale en engangssum til de kundene som har tilført paller til NLP og som har utløst et saldo­overskudd for kunden i 2008.
Beløpet, NOK 4.0 mill, blir fordelt på det antall paller som den enkelte kunde har tilført retur­ordningen ”som saldooverskudd” og summen er kr. 2,75 per pall.

NLP gjør en avregning i faktura for juni hvor antall paller vil stå spesifisert.