X
Utskrift

Fokus på miljø

Vi tror på fremtiden..
...og vår forretnings ide understreker betydningen av bærekraft for oss : "På en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad skal viutvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere for Norsk Dagligvarebransje"

Dagligvarehandelen utgjør om lag 40 prosent av norsk handel / transport og er en viktig aktør i dagens nødvendige miljøskifte mot en mer bærekraftig samfunn. Vi i NLP er glade for å bidra i dette miljøskiftet sammen med bransjen og våre kunder!

Visjonen vår er en bærekraftig fremtid. Målet vårt er å bidra til å skape bedre og mer optimaliserte forsyningskjeder. Og det er nettopp dette vi gjør - ved  bruk av våre gjenbrukspaller og kasser hjelper vi kundene våre flytte varer effektivt, trygt og kostnadseffektivt gjennom forsyningskjeden samtidig som miljøpåvirkningen og avfallsmengden fra engangsemballasje reduseres.

Redusere utslipp
Gjennom studier utført av andre har vi visst lenge at bruk av poolen og våre gjenbrukslastbærere var en god og bærekraftig løsning. Derfor var det også viktig for NLP og skaffe til veie dokumentasjon på at gjenbrukslastbærere omsatt av oss er miljøvennlige. 
Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) har fått gjennomført livssyklusanalyser1 (LCA) av både plastkassen og plastpallen vår som viser at de er et godt miljøvennlig alternativ for emballasje og lastbærere til dagligvarehandelen.

Ser vi på vår livssyklusanalyse av NLP Plastkasse mot tilsvarende analyser2 for andre emballasjetyper er plastkassen vår klart det mest miljøvennlige og gir 56% mindre CO2 utslipp. Gjennom vår returordning av gjenbrukslastbærere for dagligvaren i Norge håndterte vi 10,6 mill plastkassetripper i 2016 og det betyr at våre kunder har bidratt til å spare 1.180 tonn CO2 utslipp ved å velge plastkassen. 

Det store miljøgevinsten ligger i retursystemet og gjenbruket der den erstatter engangsemballasje - jo mere kassen brukes jo større gevinster og miljøfordeler.

Analysene viser gode miljøgevinstene ved bruk at NLP Plastpall også. En gjenbrukspall i plast som gjenbrukes over tid er bedre for miljøet. Resultatet av livssyklusanalysen viser at vi plastpallen vår reduserer CO2 utslippet med 31 % sammenliknet med en trepall. Dette tilsvarer en CO2 reduksjon på 1443 tonn i 2016 som våre kunder har bidratt med ved å velge helpallen vår!

100% gjenvinnbare
Pallene våre er laget av High Density Poly Ethylene (HDPE) og kassene av Polypropylen (PP). Plasttypenes egenskaper sammen med designen gjør at de er robuste og varer i 10 år, minst. Det er også godt å vite at vi kan reparere det meste, og når de ikke lenger kan repareres og sendes tilbake i retursystemet, blir alle våre lastbærere gjenvunnet.  Våre plastprodukter blir resirkulert til andre nye produkter som igjen får en miljøfordel.

Lang levetid, gjenbruk og gjenvinning sparer energi og råmaterialer

Smart Logistikk
Ser vi bort fra selve lastbærerne så bidrar også vår logistikk til å gjøre forsyningskjeden mer bærekraftig. Vi har et uttrykk hos oss som heter «kortreiste paller» - vi streber etter så korte transportruter som mulig! Vi ser også etter alternativ transport som jernbane. Våre prosesser og løsninger skal bidra til bedre utnyttelse av transportparken, høyere produktivitet og CO2 reduksjon.

Grønne løsninger
Hos oss internt er det største energiforbruket driften av vaskeanlegget vårt. Gjenbruk av varme med vareveksler, gjenbruk av oppvarmet vann, fjernvarme, miljøvennlige vaskemidler, gradvis utskiftning til LED-belysning; dette er noen få eksempler på hvordan vi gjør mer effektiv bruk av energi, vann og vaskemidler.

Vil du vite mer?
Du kan laste ned en sammenfatning av vår analyse:  icon Bærekraftig og Miljøvennlig
Du kan laste ned en EPD (EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer produktets miljøprofil) på NLP 185 kassen: icon EPD NLP Plastkasse 185 eller du kan gå direkte til EPD-Norge

 Les mer om miljørapport for NLP Plastpallicon Miljørapport for plastpall fra Østfoldforsk

1 Analysene er utført av Østfoldforskning. En LCA inkluderer hele livsløpet til produktet, fra utvinning av råmaterialer, via produksjon, forbruk og til slutt avhending ("fra vugge til grav"). All transport tas også med i beregningene.
2 Jmf tall, bølgepapp kartong (fra rapport Svenske Livsmedelsverket 2011)