X
Utskrift

Om NLP

Last ned denne informasjonen som .PDF-brosjyre

Selskapets forretningsidé er, på en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad, å utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere for norsk dagligvarebransje.

I første omgang skal NLP organisere flyten av EUR paller innen dagligvarebransjen i Norge. NLP starter med dagens EUR pall og vil deretter se på muligheter for innføring av gjenbruks lastebærere som plastpaller og plast kasser/ bakker, noe som krever at standardisering og en lavest mulig miljø-kostnad blir ivaretatt.

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) er etablert i fellesskap av leverandørene og handelen innen dagligvaresektoren. NLP skal på en mest mulig kostnadseffektiv og miljøvennlig måte utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere for norsk dagligvarebransje.

Dette er en ordning som ønskes velkommen av både leverandører, handel og transportører.

Dagligvarebransjen har gjennom de senere år jobbet for å etablere en konkurransedyktig ordning for logistikk- og kostnadseffektiv håndtering av EUR-pall og andre gjenbrukslastbærere.

Bransjen representert ved Dagligvarehandelens Miljø Forum AS (DMF) og Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) har sammen etablert selskapet Norsk Lastbærer Pool AS (NLP), og eier 50% av selskapet hver.

Fra og med den 1. oktober 2007 vil NLP være i full drift med retursystem for EUR-pall.

Fra denne dato vil gjeldende utvekslingsordning for EUR-pall opphøre som ordning innen dagligvarebransjen i Norge. Dagligvarebransjen anbefaler alle aktører i bransjen å bli medlem i NLP.”

Trond Tangen
Styreformann NLP

Dine viktigste fordeler med det nye systemet

  • NLP Fordeler ved systemetEnkel og oversiktlig saldoføring: NLPs web-baserte saldosystem har flere automatiske rutiner som gjør din hverdag enklere. Det blir enklere å bestille og registrere paller. Gjennom saldosystemet får du full oversikt over såvel EUR-paller som du har sendt fra deg som de paller du mottar. Manuell pallekvittering blir ikke lenger nødvendig da utveksling mellom kunde og transportøropphører. Alt kan håndteres elektronisk. På sikt vil NLP også gi deg muligheten for automatisk saldoføring på grunnlag av elektronisk pakkseddel eller andre elektroniske kilder. Med dette blir saldoføringen ytterligereforenklet.
  • Tidsbesparende: Du slipper jobben med å bli kvitt EUR-paller som ikke lenger kan brukes. Dette tar NLP seg av. Diskusjon og uenighet mellom aktører vedrørende kvalitet på pall vil dermed opphøre!
  • Riktig pall til konkurransedyktig pris: NLP gjør det enklere og rimeligere å håndtere EUR-pall i bransjen som helhet. NLP tar ansvaret for å forsyne bransjen med riktig antall paller, i rett kvalitet, til konkurransedyktig pris. NLP tilbyr også nye EUR- paller og varmebehandlet pall med et tillegg i pris.
  • Redusert behov for lagerhold og kontroll: NLP sørger for sikker og forutsigbar leveranse av EUR-pall til konkurransedyktig pris og riktig kvalitet. Dette reduserer ditt behov for lagerhold, kvalitetskontroll og vedlikehold.
  • Enkel håndtering: NLP påtar seg også å avhende EURpall på vegne av kunde.
  • Miljøvennlig håndtering: NLP sørger for all transport og håndtering av tomme EUR-paller. NLP har egne miljøstasjoner der paller sorteres, repareres eller leveres til gjenvinning. Det er NLPs ansvar å ta seg av paller som har blitt ødelagt.
  • Reduserte kostnader: Vil redusere kostnader i hele verdikjeden.

Last ned denne informasjonen som .PDF-brosjyre