X
  • Slideshow 1064x2405
  • Slideshow 1064x240
  • P3 serie
  • Slideshow 1064x2402

  • Slideshow 1064x2403
  • Eksterir dag 2

Tema "Bærekraftig matproduksjon"

Norsk Lastbærer Pool synes temaet om bærekraftig matproduksjon er viktig og retter fokus mot klimautslipp. NLP kan bidra til helheten av å minimere slike utslipp i CO2 kretsløpet som omhandler våre lastbærere i dagligvare bransjen. Vi setter store ressurser inn i at våre lastbærere skal være så lønnsomme og miljøvennlige som mulig. Dette har vi fått bevist ved å gjennomføre livssyklusanalyser (LCA) av våre lastbærere som viser at de er et godt alternativ til emballasje i dagligvarehandelen og gir mindre CO2 utslipp enn tilsvarende emballasjetyper. 

Plastpall/kasse beholdningsindikator

Dette er en melding som dukker opp på NLP kunde WEB dersom man klikker seg inn på linken under saldo lastbærere. Det er et verktøy som skal hjelpe din bedrift å ha god kontroll på inn- og utgående flyt av plastpaller og/eller plastkasser. Prosenten under saldoen vil gi deg en pekepinn på hvordan dette plastproduktet ligger an i din bedrift. Vi har lagt ved noen normale og unormale årsaker til hva som driver denne prosenten opp.

Ta en titt på din plastsaldo ukentlig og behold kontrollen over både økonomi og vareflyt. 

SeaPack Prosjektet og NLP

 Norsk Lastbærer Pool har vært deltager i «SeaPack prosjektet» som ble startet i 2016 avsluttes i juni 2019. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet. Prosjekteier er Salmar med Nofima som prosjektkoordinator og Østfoldsforskning med ansvar for miljø og livsløpsanalyser.

Målet med prosjektet er følgende:

Sjømat- produksjon og - eksport er en stor og viktig norsk næring. SeaPack skal bidra til økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport. Det er laget en artikkel som har fokus på NLPs Plastkasser hvor miljøfordelen med ombruk er beskrevet og dokumentert.

Les mer her

Vedrørende prosjektet og deltagere:

Les mer her

Bærekraftig emballasje og NLP