X
Print

Gjenvinning av plast og paller

Plast er et omstridt materiale, og mye av kritikken rundt plast er også berettiget. Ettersom plast ikke er et nedbrytbart materiale, kommer vi ikke unna det faktum at det gjør skade på miljø og levende vesener dersom det ikke håndteres på riktig måte. Å benytte plast til produksjon av produkter er likevel ikke utelukkende negativt, og enkelte plasttyper kommer med flere store fordeler. Med plast følger imidlertid et krav om at du tar ansvar for eget materiale, og sørger for dette gjenvinnes når du ikke lenger skal ta det i bruk.

Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Du finner vår kontaktinformasjon her.

All plast skal gjenvinnes

All plastemballasje, uavhengig av bruksområde, kan og skal gjenvinnes. Ulike plasttyper skal gjenvinnes på ulik måte. Det er derfor viktig at deres bedrift skaper gode rutiner for effektiv og riktig gjenvinning av plasten. Gjenvinning av plast er et viktig ledd i omleggingen til en sirkulær økonomi, noe som er avgjørende for bærekraftig vekst i tiden fremover.

Pose med plastsøppel i en døråpning

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er fremtiden når det gjelder å ta vare på miljøet, og det er ingen tvil om at dette vil bli stadig viktigere i årene som kommer. I begrepet om sirkulær økonomi ligger det at mest mulig av de materialene vi bruker skal gjenvinnes slik at de senere kan gjenbrukes. Dette er lønnsomt, både fra et økonomisk og et miljømessig perspektiv.

Tanken om sirkulær økonomi er grunnleggende i vår forretningsmodell. Det viser seg blant annet ved at vi tar ansvar for vår plastbruk og gjenvinner våre produkter ved endt levetid.

Gjenvinning av paller

I vår sirkulære modell prioriteres alltid gjenbruk. Vi reparerer heller enn å produsere nye produkter, og beregner at våre lastbærere har en levetid på minimum 10 år. På et tidspunkt vil det imidlertid ikke lenger lønne seg med reparasjon av skadde paller. Da sendes pallene til gjenvinning, der de males opp og kan brukes til å produsere nye produkter. Mange av våre paller blir til bildeler etter endt liv som pall. Slik kan plasten gjøre nytte for seg, også når vi ikke lenger kan bruke den. Samtidig vet vi at den ikke ender opp med å gjøre skade i naturen.

Vi jobber dessuten mot at plasten våre paller består av på sikt skal kunne gjenvinnes og brukes i nye plastpaller. Dette vil være et positivt tilskudd til sirkulærøkonomien vi jobber mot å optimalisere. I tillegg er vi svært opptatt av å kutte transportetapper, og forsøker så langt det lar seg gjøre å behandle pallene innenfor Norges grenser. Noe sendes også til Sverige for gjenvinning der.
1/3-pall fra Norsk Lastbærer Pool

Fra pall til ny pall?

På nåværende tidspunkt blir verken våre paller eller våre plastkasser gjenvunnet til nye lastbærere. Dette grunner i et strengt regelverk knyttet til gjenvinning av artikler som er i kontakt med mat, slik våre lastbærere naturligvis er. Det må blant annet kunne garanteres at det ikke finnes spor av annen plast i massen som males opp fra lastbærerne, og dette har vist seg å være en utfordring, spesielt når det gjelder plastkassene våre. I og med at de er i direkte kontakt med mat er det strenge regelverk knyttet til kvaliteten på plasten.

Internasjonalt ser vi likevel at det er mulig med et system der plastpaller omdannes til nye paller. Vi jobber med å finne en norsk leverandør som kan utføre det samme for oss, innenfor gjeldende regelverk. Dette har vi tro på at vi vil realisere om ikke altfor lang tid.

Kontakt oss for mer informasjon

Lurer du på noe om gjenvinning av plast eller om våre lastbærere i plast generelt? Kontakt oss gjerne, så svarer vi på alle dine spørsmål

Nyhetsarkiv