X
Print

Håndtering av CHEP lastbærere

CHEP og Norsk Lastbærer Pool (NLP) vil samarbeide om håndtering av lastbærere i Norge og partene er blitt enige om at NLP skal gjøre et 3. parts oppdrag for CHEP. Hovedoppgaven går ut på at NLP har ansvar for å samle inn tomme CHEP blå paller ved grossistlagrene samt å forsyne CHEP paller til CHEP sine kunder i Norge. Samarbeidet startet 1. november 2012.
Som før er CHEP ansvarlig for all kontakt med kunden vedrørende merkantile spørsmål

Ved spørsmål ta kontakt med:
Mats Looman, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - mobil 990 99 709