X
  • Slideshow 1064x2405
  • Slideshow 1064x240
  • P3 serie
  • Slideshow 1064x2402

  • Slideshow 1064x2403
  • Eksterir dag 2

Åpning av nytt NLP lager på Melhus

NLP hadde åpning av sitt nye flotte anlegg på Melhus, sør for Trondheim, den 14 mars 2019. 

Dette vi gi store fordeler for NLP sin betjening av gjenbruks plast lastbærere til våre kunder i regionen og en optimal beliggenhet til å betjene sjømatindustrien. 

Fra venstre NLPs styreleder Benno Graser, ordfører i Melhus kommune, Gunnar Krogstad og NLPs adm. direktør Ragnar Strand

Les mer her

New price on NLP Plastic pallet

Dear customer,

NLP will change the daily hire price of the NLP Plastic pallet effective from April 1. 2017

Read more

Environment and profitability calculators

How much can your company save by converting to NLP plastic pallet?

How much CO2 emissions can you reduce by using NLP RTI's ?

Find out by entering your company's numbers in our calculator. Do you have questions about your results, please contact sales / marketing.